Velkommen til Bergen Motorbåtforenings hjemmeside 


Loggen:


24.07: Sommeren er her, og mange er ute med båten sin! Kjekt å se at så mange båser er tomme i finværet :-). Noen få "byttevakt eposter" er henvist til BMs Facebook side. Ser den siden brukes, og bra er det. 

05.07:Parkering i BM. Det er dessverre ikke rikelig med parkeringsplasser i BM. Vi oppfordrer alle som har parkert båttillhengere i skurene til å ta disse med seg hjem, eller parkere dem bak nordre skur (skuret nærmest bommen) etter anvisning fra Havnesjefen. 


27.05: Se innom artikkel for bølge og vindvarsel for egen rute.
24.05: Anbefaler å ta en titt innom www.velihavn.no .. >>

Sommer og sol!

BM 001 K

3 gode sider med tips til uthavner og gode turopplevelser:

Ut.no:

Vestkystparken:

BOF Bergen og Omland Friluftsråd:


Ny båt?

Har du skiftet båt, må du melde fra til havnesjefen.Les mere om hvilke regler som gjelder ved båtskifte i havnereglementet .. >> 


Lading av el-bil:

Det er ikke tillatt å lade el-biler i BM havn. Havnen har ikke godkjente strømuttak for lading av el-biler. Strømforbruk ved lading av el-biler belastes felles strømregning, noe som ikke er tillatt.


Oppdatert: 18.05.2021/RuneH.

Skjermbilde 2021-04-13 kl  16 44 55

Polar Varme har ikke sendt ut regninger på dieselfyllinger i år. 

Dette skyldes en kombinasjon av dataproblemer og redusert kapasitet. 

Alle har fylt diesel gjennom året bør ha kontroll med hvor mye man har fylt så ikke regningen kommer som et sjokk. For regningen kommer. 


Publisert 08.07.2021/RuneH


Parkering i BM:

Det er sol og sommer, men dessverre ikke rikelig med parkering i BM. 

Vi oppfordrer alle til å ikke ta mer plass en nødvendig ved parkering. Noen medlemmer har tillatelse til å parkere tilhengere bak nordre skur. Medlemmer som har hengere og båter i skurene må fjerne disse. Ta kontakt med havnesjefen for avtale og anvisning av plass for lagring av båthengere. De skal ikke parkeres slik at de opptar parkeringsplass. 

Forsatt god sommer, hilsen Havnesjefen.               

06.07.2021/RuneH


Anbefalinger fra politiet:

Eier av denne flotte bilen er Roald Stig Jørgensen:

Bestikken er under oppussing:

Dette er et felles informasjonsskriv som blir sendt ut til alle båthavnene og marinaer i hele Bergensområdet. 

Politiet gjør dette fordi vi har grunn til å tro at tyverier av båter/motorer kan øke i tiden fremover. 

Vi ønsker å gjøre dere kjent med aktuelle tiltak på hva båtforeningene kan gjøre for å sikre båter og utstyr til sine brukere i tiden som kommer.

Les hele brevet .. >>


Publ. 25.06.2021/RuneH.

Roald Stig har sansen for å holde gamle damer i god stand, så da er det som seg hør og bør også en gammel båt i porteføljen: Han eier nemlig en flott plattgatter fra 1968. Den er bygget på Vedholmen i 1968, og har vært i Roalds eie i omslag 18 år. Båten ligger på brygge 2 i BM havn.

Tilbake til den flotte bilen; den har vært i Roald Stigs eie i 51 år! Den har stort sett gått i Bergen og Hordaland. 

Siste aktive tjeneste var som brødbil i Austrheim på 1960 tallet. Roald Stig kjøpte  bilen 1970. Da barna var små ble den brukt på ferieturer til Geiranger, Sogn, Oslo og Sørlandet. 

Tidligere eier Alf Falk som drev Bjørgvin Smørfabrikk og Bergen Fjærfabrikk hadde egen egen norsk sjåfør og tysk mekanikker. 

Bilen hadde opprinnelig reg nr 0-3, men ble etter hvert byttet ut til O-131. 

Bilen brukes idag til festlige anledninger, på høytidsdager og til å kjøre brudepar.    

Foto: Kate Strandenes / Tekst: RuneH./ Publ 21.06.2021


Toalettene er revet og vannet er stengt av. Bestikkens 1. etasje skal oppgraderes med nye toalett og dusj. Inntil videre må toalettet i Klubbhuset benyttes. Estimert ferdigtid: august/september.


Publ/Oppd: 22.06.2021/RuneH.


Husk å sjekke vesten.

 RS sin "Sjekk vesten-uke" 2021  var 24.-30. mai. 

Årets «Sjekk-vesten-dag» faller på lørdag 29. mai og da blir det mulig å få hjelp til å sjekke redningsvesten din på 8 av våre stasjoner. 

Du kan også enkelt sjekke vesten din selv. Nedenfor kan du se hvordan. Gjennom hele «Sjekk-vesten-uken» (24.-30.mai) vil vi gjennom våre kanaler informere om vest, viktigheten av å sjekke vesten og opplyse om hvordan man selv kan gjøre dette. 

Følg med her eller hold deg oppdatert på våre sosiale medier. #sjekkvesten2021 

Sjekk vesten – vest redder liv!

Les mer .. >

Publ.: 25.05.2021/RuneH


Overvåking av egen båt i BM havn:


De som har installert fjernovervåking av egen båt må ikke benytte BMs internett til dette. 


Har man denne type utstyr i båten må det benyttes eget opplegg for signaloverføring til mobil, etc. 


Styret.


Publ.: 20.05.2021/RuneH

Bølge- og vindvarsel for egen rute!

Kystverkets bølgevarsel kan du nå tegne egen rute i området fra Øst-Grønland til Kola og fra den Engelske kanal til Nordpolen. 

Bølge- og vinddata hentes fra Meteorologisk institutt og NORCE Coastal and Ocean Systems. 

En annen nyhet er at vi viser sikt og skydekke for enkelte værstasjoner på fyr og flyplasser. 

Se demo i videoen under og test ut selv på: https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/


Demo:

Se https://fb.watch/5JGh3vxakg/ 


Publ: 27.05.2021/RuneH.

Skjermbilde 2021-05-27 kl  09 29 23

Se Båtmagasinets video: Hvordan ta laus fra brygga med vinden i mot:

Se Båtmagasinets video: Hvordan legge til i medvind:


KRANEN KAN HAVARERE VED FEIL BRUK!


Løfteskrevet må ikke demonteres. Kranen må alltid ha vekt i wiren ved kjøring. Dersom kranen kjøres uten vekt i wiren vil wiren kunne spole feil på wiretrommel tilslutt bli kjørt i stykker. 

Det er viktig at alle brukere av kranen har gjennomført intern opplæring.


Publisert/oppdatert 28.07.2021


Wire krøll!

Sånn skal det se ut på wiretrommelen.


Styret ønsker å fokusere på vaktordningen i BM:


Styret oppfordrer alle medlemmer til å gå sine egne vakter. Dersom man må bytte vakt bør man helst bytte med et annet medlem. Styret har sett en økende tendens til at man kjøper seg fri fra vakt tjenesten ved å leie inn eksterne vakt vikarer. Dette er ikke ønskelig. Eksterne vikarer ( ikke medlemmer ) har ofte ikke nøkkel med seg, og kjenner ikke anlegget vårt. Vikarer har ikke samme eierskapet til anlegget vårt som et medlem har.

Vi har nå etablert bryggevis vaktordning. Denne ordningen gjør det også lettere å bytte en vakt fordi man kanskje kjenner bedre de medlemmer som ha plass på samme brygge. 

For de som trenger å bytte vakt er det mulighet for å annonsere ønske om bytte av vakt via BMs Facebook gruppe .. >>  - eller egen side for vaktbytte, her .. >>


Hver sesongstart skal turnusen for bryggene rulleres, slik at medlemmene på en brygge unngår å få vakt på samme tidspunkt som foregående år. 

Alle medlemmer med havneplass plikter å utføre vakt- og dugnadtjeneste. 


Vaktlister for alle bryggene er tilgjengelig på Havneweb under mappen "Dokumenter", og kan evt søkes opp under «Tags» (søkeord) - Vaktliste. 

Lister vil også bli distribuert til hvert medlem bryggevis, og kopier vil bli hengt opp i oppslagstavle på klubbhuset, samt vaktrommet. 


Les mer om BMs vaktordning her .. >>

Har du spørsmål om BMs vaktordning? Ta kontakt med Havnesjefen .. >>


Styret 20.05.2021 

Alle vakter skal bære refleksvest


Ved oppsett skal båtens kjøl ALLTID hvile på klosser!


Ved oppsett på kai (og i naust) skal båtens kjøl ALLTID hvile på klosser. Båten skal ALDRI henge(!) på støttebukkene. 

De er kun til for å støtte båten slik at den ikke velter over på siden. Det er derfor viktig å påse at båten er tilnærmet i vater før støttebukkene settes inntil båten på begge sider. 


Det er observert båter på kai hengende i sidebukkene uten kjøl på klosser. Dette er livsfarlig og strengt forbudt. Knekker en sidebukk, eller en bil kommer borti sidebukken når man arbeider under båten - kan man få båten over seg, med påfølgende potensielt store personskader. 


Opplagsjef 16.05.2021


Nye regler om fartsgrenser på sjøen: 

Ny forskrift om fartsgrenser på sjøen trer i kraft 15. mai 2021. Det vil blant annet være maksimalt 5 knop 50 meter fra folk som bader eller bademerkebøyer. Det er kommunene som fastsetter fartsgrenser for fritidsfartøy.

- Bruk av fritidsfartøy gir stor glede for mange, særlig nå som sommeren nærmer seg. Det er viktig å minne om at det også på sjøen er fartsgrenser som må overholdes, slik at det er trygt for alle å ferdes på sjøen. Jeg vil oppfordre alle til å laste ned Båtfart, som er en app utviklet av Kystverket, og som er et godt hjelpemiddel for å holde oversikt over hvilke fartsgrenser som gjelder hvor, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les mer .. >>

Publ. 04.05.2021/RuneH.

Det jobbes med å forby vannscootere i Nordåsvannet

Forslag om å innføre totalforbud for vannskuter på Nordåsvannet:

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 16.12.2020 sak 388/20 og fattet følgende vedtak: 

1. Bystyret stiller seg bak ønsket om å innføre forbud mot vannscooter i Nordåsvannet, og ber Byrådet å arbeide med å innføre en forskrift som gjør dette mulig. 

2. Bystyret ber om at det også vert vurdert forbod mot vannskuter i Puddefjorden, Eidsvågen, ved Eidsvågneset og i nærleiken av offentlege badeplassar.


Slik undertegnede oppfatter dette vedtaket skal det jobbes med å innføre en forskrift som gjør det mulig å forby vannscooterkjøring i spesifikt områder. Så her er det bare å smøre seg med tålmodighet, og se hva som skjer.


Les hele saken fra Bergen Kommune her .. >>

Baatsans omtalte saken 17.12.2020 .. >>


18.05.2021/Rune H.


Bjørn Ofte er en båtsmann med lang erfaring, både som kaptein på egen båt, men også i sitt arbeid som besiktigelsesmann for KNBF. 

På siste medlemsmøte med fysisk frammøte (2019) holdt han et innlegg med tema "sikkerhet i båt". 

Se underlaget til foredraget her:

Bjørn Ofte: Sikkerhet i båt .. >>


Publ/oppd: 16.05.2021/RuneH.

Bjørn Ofte holder foredrag:

Se de 10 mest populære havnene på vestlandet, kåret av Båtsans.no .. >>


Medlemsmøte 24.03 kl 19:00

I disse korona tider må vi samles på annen måte enn i Bestikken.

Vi ønsket derfor å prøve et digitalt medlemsmøte denne gangen, ved hjelp av Zoom.

Agendaen var at etatssjefer orienterer fra sine etater, og medlemmer stilte spørsmål.

Møtet åpnet kl 18:00 - slik at man fikk god tid til å teste og å komme seg på nett.

Man fulgte en link for å komme til møtet. Møtet åpnet kl 18:00, slik at man kunne teste litt, og være klar til kl 19:00. 


24.03 kl 19:00 gikk vi live, og 35 medlemmer deltok i zoom møtet. Dette ble en suksess :-)

Les referatet her .. >>


Publisert/Oppd. 26.03 / RuneH

35 medlemmer på digitalt medlemsmøte!


LOGG ( eldre saker):


23.03.2021: Dieseltanken er tømt, rengjort og trykktestet. 

Det er nå ca. fem år siden vi hadde kontroll av dieselanlegget sist. Kontrollen innebærer tømming av tank, rengjøring og trykktesting. Dieselen som er på tanken blir tømt med sugebil og fylt tilbake til tank etter arbeidet. Tanken vår er på 12m3. Alle tanker på over 10m3 kommer inn under Tankforskriften. Vi er derfor pliktig til å utføre dette vedlikeholdet jevnlig.


23.02.2021: Etter generalforsamling 2020 har BM fått nytt styre. Ny formann er Bård Tore Norheim. Avtroppende formann Kjell Matre har skrevet noen ord i anledningen hans avgang som formann .. >>


23.02.2021: Påtroppende formann Bård Tore Norheim har også skrevet noen ord: Les hva han skriver her .. >>


14.02.2021: Les alt om BMs 107. generalforsamling, her .. >>


25.08.2020: Med B/B Thea til Nord NorgeI Båtmagasinet nr 9 - 2020 er det en stor fotoreportasje fra turen B/B Thea med Tommy og Heidi gjorde til Nord Norge i sommer. 

Se bilder fra turen her .. >>


# Havnereglementet oppdatert pr januar 2021.


19.01.2021: Les om hardhausene i NM her .. >>


BM havn. Foto: Rune H.


webmaster: rune.haugseng@icloud.com 


Powered by SmugMug Owner Log In