16.04: Følgende smitteverntiltak gjelder fortsatt i BM: 

Ingen samling av folk i BMs lokaler inntil videre. Det innføres egne tiltak ved felles utsett/oppsett for å ivareta de nye strenge restriksjonene som gjelder nå. Er du syk; hold deg hjemme. Vær nøye med å holde 2m avstand og vask hendene ofte. 


Velkommen til Bergen Motorbåtforenings hjemmeside 


05.05: Turkomiteen oppfordrer til å pynte båten sin og delta på årets 17. mai konvoi.

04.05: Bli med på båtparade i regnbuedagene lørdag 12.06. 

26.04: BM vimpel er heist. Dette gjøres normalt på Åpningsfesten. Pga Korona restriksjoner ble dette gjort på en noe enklere måte i år.

16.04: Pinseturen 2021 er dessverre avlyst grunnet fortsatt begrensninger pga Covid-19.

30.03: Sluttprotokoll fra ekstraordinær generalforsamling er lagt ut her .. >>

24.03: Vi har avholdt det første medlemsmøtet på Zoom. 35 medlemmer deltok. Referat lagt ut her .. >>

13.03: Det planlegges igangsetting av oppgradering i Bestikken, 1. etasje. 
Mer info kommer.

Endelig har båtsesongen begynt!

Bilde 03 17 mai 2020

17.mai konvoi på Byfjorden:

Turkomiteen oppfordrer de som ønsker det til å pynte båten sin for 17. mai og delta på årets 17. mai konvoi. 

De som ønsker kan møte opp ca 10:00 utenfor Håkonsvern. 

Det vil ikke bli noen egen BM konvoi, men ser du flere BM båter er det bare til å holde følge. Info blir gitt på VHF kanal 67. 

Konvoi start blir 10:30.


Les mer på Facebook sidene våre, her .. >>


Publisert 05.05.2021/RuneH


Bilde 03 17 mai 2020

Hurra for 17.mai - på Byfjorden!


Følgende oppdaterte smitteverntiltak gjelder: 

INGEN SAMLING AV FOLK I BMs lokaler inntil videre. Det innføres egne tiltak ved felles utsett/oppsett for å ivareta de nye strenge restriksjonene som gjelder nå.     Er du syk; hold deg hjemme. Vær nøye med å holde 2m avstand og vask hendene ofte. 

Forøvrig gjelder dette fortsatt:

BMs smittevern tiltakkoronatiltak: Hold avstand til andre. Vask hendene ofte. Er du syk, eller mistenker at du holder på å bli syk, hold deg hjemme .. >>

Se egen side om BMs Covid-19 .. >>

Publ. 04.04.2021/RuneH.

Covid-19 herjer fortsatt:


Nye regler om fartsgrenser på sjøen: 

Ny forskrift om fartsgrenser på sjøen trer i kraft 15. mai 2021. Det vil blant annet være maksimalt 5 knop 50 meter fra folk som bader eller bademerkebøyer. Det er kommunene som fastsetter fartsgrenser for fritidsfartøy.

- Bruk av fritidsfartøy gir stor glede for mange, særlig nå som sommeren nærmer seg. Det er viktig å minne om at det også på sjøen er fartsgrenser som må overholdes, slik at det er trygt for alle å ferdes på sjøen. Jeg vil oppfordre alle til å laste ned Båtfart, som er en app utviklet av Kystverket, og som er et godt hjelpemiddel for å holde oversikt over hvilke fartsgrenser som gjelder hvor, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.


Les mer .. >>

Publ. 04.05.2021/RuneH.

Ny båt?

Har du skiftet båt, må du melde fra til havnesjefen. Meld fra her..

Les mere om hvilke regler som gjelder ved båtskifte i havnereglementet..


Bli med på båtparade i regnbuedagene lørdag 12.06:

Erwin Rapiz Navarro jobber som daglig leder for Skeiv Verden Vest. Han har henvendt seg til båtfolket på vestlandet ifm hjelp til båtparade lørdag 12.06.

Skeiv Verden Vest er en organisasjon som jobber mot diskriminering og ekskludering av LHBTIQ personer med innvandrerbakgrunn i Bergen og omegn. 

Videre jobber de med å gi støtte og rådgivning til medlemmer i organisasjonen. 

I år skal Regnbuedagene i Bergen ha en båtparade, og som en liten organisasjon med medlemmer som ikke har tilgang til båt ønsker de å finne støtte fra personer eller foreninger som kunne hjelpe oss til å delta i paraden. 

Årets Pride handler om internasjonalt solidaritet, og de håper å kunne fått støtte fra dere ved å delta i Pride sin båtparade sammen med dem.

Båt paraden skal være i 12.juni fra kl.11-14 fra Frøviken med endepunkt på USF Verftet. 

Dersom noen trenger mer info så kan Erwin nåes på tlf. 415 91 655 eller på epost erwin@skeivverden.no 


# Link til arrangementet .. >>

# Link til Facebook .. >>


Publisert/oppdatert 07.05 RuneH.

Bli med på båtparade lørdag 12.06 :-)

Bjørn Ofte: Sikkerhet i båt .. >>


PINSETUREN 2021 ER AVLYST!

På grunn av smittefare og fortsatt begrensninger i hvor mange personer som kan samles på ulike arrangementer kom styret til til den konklusjonen på styremøtet 15.04 at det eneste rette nå er å avlyse årets pinsetur. Dette er sterkt beklagelig og ikke noe kjekt. BMs pinseturer er for mange starten på en ny sesong på sjøen, og et hyggelig treffpunkt for nye og gamle båtvenner. Vi hadde derfor i det lengste håpet at vi dette året kunne arrangere pinseturen, men den gang ei. Pinsen kommer allikavel og uansett (!) og vi får håpe at mange benytter langhelgen til gode båtopplevelser i inn eller uthavn.


Publisert 16.04.2021/RuneH 

Går du å tenker på å kjøpe ny båt?


Da sitter du nok med en god del spørsmål. For å gjøre det lettere for deg, har Redningsselskapet laget en grei oversikt over noen av tingene du bør tenke på før du går til innkjøp av båt.


Les tipsene fra Redningsselskapet her .. >>

Lading av el-bil:


Det er ikke tillatt å lade el-biler i BM havn. 

Havnen har ikke godkjente strømuttak for lading av el-biler. 

Strømforbruk ved lading av el-biler belastes felles strømregning, noe som ikke er tillatt.

To blide pølsekokere fra en tidligere pinsetur.

BM pinsetur 2018

Foto: Tommy H.

Navøyvågen November


Ekstraordinær generalforsamling i BM:


30.03: Sluttprotokoll fra ekstraordinær generalforsamling er lagt ut her .. >>

Det nye styrets sammensetning ser du her . >>


20:03: Det er lørdag 20.03 og frist for aksept/ ikke aksept av ekstraordinær GF gikk ut ved midnatt. Ingen innvendinger er mottatt og vi gjennomfører derfor ekstraordinær generalforsamling som planlagt. 


Les hele innkallelsen og sakslisten her .. >>

Les forslaget fra valgkomiteen her .. >>


Oppdatert: 30.03.2021/RuneH


Utsett og oppsett pågår :-)

Se egen side om utsett og oppsett, her .. >> 


28.03: Liste for våroppsett ligger ute på Havneweb nå .. >>

Søknadsfrist for våroppsettene var 26.03. 

Se BM kalender for mer info om utsett og oppsettdatoer .. >> 

Oppsett på kai i april og mail er kun for båter som ikke kan være med på de ordinære våroppsettene, på grunn av størrelse og tyngde.  

Nytt av året (2021) er at alle som skal bruke kranen skal ha gjennomgått opplæring av autorisert personell. Målet for opplæringen er at medlemmer i BM skal kunne operere kaikranen og kjenne til sikkerhetspunkter og begrensninger ved bruk av kranen. 

Opplæring vil bli gitt ved utsett og oppsett våren 2021.  

Det er laget en ny instruks for bruk av kranen .. >>.  

Publ/oppd. 16.04.2021/RuneHEtter siste ekstraordinære generalfordsamling har BM fått ny tursjef og ny havnesjef:

Se det nye styret her .. >>

Kim Rune Fedøy er ny Tursjef

Trond Olav Ronæs er ny Havnesjef

Trond Olav Ronæs 2

Medlemsmøte 24.03 kl 19:00

I disse korona tider må vi samles på annen måte enn i Bestikken.

Vi ønsket derfor å prøve et digitalt medlemsmøte denne gangen, ved hjelp av Zoom.

Agendaen var at etatssjefer orienterer fra sine etater, og medlemmer stilte spørsmål.

Møtet åpnet kl 18:00 - slik at man fikk god tid til å teste og å komme seg på nett.

Man fulgte en link for å komme til møtet. Møtet åpnet kl 18:00, slik at man kunne teste litt, og være klar til kl 19:00. 


24.03 kl 19:00 gikk vi live, og 35 medlemmer deltok i zoom møtet. Dette ble en suksess :-)

Les referatet her .. >>


Publisert/Oppd. 26.03 / RuneH

35 medlemmer på digitalt medlemsmøte!


Dieseltanken tømmes, rengjøres og trykktestes idag.

Det er nå ca. fem år siden vi hadde kontroll av dieselanlegget sist. Kontrollen innebærer tømming av tank, rengjøring og trykktesting. 

Dieselen som er på tanken blir tømt med sugebil og fylt tilbake til tank etter arbeidet. Tanken vår er på 12m3. Alle tanker på over 10m3 kommer inn under Tankforskriften. Vi er derfor pliktig til å utføre dette vedlikeholdet jevnlig. 

Arbeidet koster ca. 12-14 000,- eks mva. Det er Oljeservice AS som utfører arbeidet for oss.


Publisert 23.03.2021 / RuneH. Foto: Tommy H. OPPGRADERING AV BESTIKKEN:


Når vi begynner å renovere 1.etasjen i Bestikken kan toalettene ikke brukes. Da må man benytte toalettet i klubbhuset.

Vi planlegger å begynne å rive vegger/dører i løpet av uke 18/19, dvs første halvdel av mai.


Publisert /oppdatert: 16.04.2021/RuneH


Etter generalforsamling har BM fått nytt styre.

Ny formann er Bård Tore Norheim (bilde over)

Det nye styret finner du her .. >>

Avtroppende formann Kjell Matre har skrevet noen ord i anledningen hans avgang som formann. Les mer .. >>

Påtroppende formann Bård Tore Norheim har også skrevet noen ord. 

Les hva han skriver her .. >>

Publisert 23.02.2021/RuneH

Alt om BMs 107' generalforsamling her .. >>


Les referatet her .. >>


Illustrasjonsbildet er hentet i fra tidligere tider, den gangen man kunne være samlet :). 

Klikk på bildet for å gå til historisk album. 

Publ. 14.02.2021/RuneH.


Tommy og Heidi er på vintertur med B/B Thea. Se innseilingen til Bårdsundet. Februar 2021.

Se denne flotte timelapsen fra innseiling til Godøysund. Opptak gjort februar 2021.

Tommyfoto: Fin vintertur til Bekkjarvik.


Les om hardhausene i Bergens Motorbåtforening

Frydenbø går så det griner .. >>

Se den flotte Skilsø Panorama her


Publ 21.01.2021/RuneH.    Foto: ViknesBytt gasslange!

Gass-slange

Vil innføre totalforbud for vannscooter på Nordåsvannet

Vannscooter

Historiske bilder

Bytt gasslanger !

Mange slurver med å bytte ut gasslangen som har blitt for gammel, og utsetter dermed både seg selv og andre for brann- og eksplosjonsfare. Gasslanger har begrenset levetid, og må byttes ut med jevne mellomrom. Sterk sol og store temperaturendringer tærer på gummien.
 Les mer ..

28.12.2020/REH

Sakset fra Baatsans.no

Bystyret i Bergen har behandlet et representantforslag om å innføre totalforbud for vannscooter på Nordåsvannet, og skal videre vurdere Puddefjorden, Eidsvågen med mer Forslagstiller viser blant annet til ny havne- og farvannslov som trådte i kraft 1. januar 2020. Les mer .. >>.                      

Illustrasjonsbilde / 27.12.20/RuneH

Bildene er samlet inn ifm utgivelse av BMs 100 års jubileumsbok. Den deles ut til nye og gamle medlemmer. Ta kontakt med styret for mer info.


Publ. 28.12.2020/RuneH.Bilder fra medlemmer:


BM havn. Foto: Rune H.


LOGG ( eldre saker):


25.08.2020: Med B/B Thea til Nord NorgeI Båtmagasinet nr 9 - 2020 er det en stor fotoreportasje fra turen B/B Thea med Tommy og Heidi gjorde til Nord Norge i sommer. 

Se bilder fra turen her .. >>


# Sjøen for alle 2021 er avlyst .. >>

# Dra til sjøs 2021 på Straume er avlyst .. >>

# Havnereglementet er nå oppdatert pr januar 2021.

# BM kalendre i papirformat er nå lagt ut i klubbhuset.

# Forhåpentligvis kan vi gjennoppta sosiale aktiviteter når sesongen åpner til våren 2021.


Ny hjemmeside!

Vi skifter plattform for vår hjemmeside. En god del av det som ligger på vår gamle hjemmeside vil bli flyttet over hit, etter hvert. 

Kommentar? Send melding her .. >> 

Gå til gamle BMs hjemmeside her .. >>

Publ-27.12.20/RuneH


KNBF ønsker alle medlemmer i Region Vest en fredelig Jul.

Det har vært et veldig spesielt år i henhold til korona - og denne har påvirket oss alle. Båttinget 2020, som skulle ha vært arrangert i april i år ble utsatt, men vi prøver igjen. 

Les mer ..                

Publ.20.12.20/REH


Juletrefesten:

Den tradisjonsrike juletrefesten er desverre avlyst pga Covid 19 situasjonen og smittefaren. Vi beklager dette, og håper å komme tilbake sterkere neste år!

Publisert 19.12.2020/Rune Hwebmaster: rune.haugseng@icloud.com 


Powered by SmugMug Owner Log In