Velkommen til Bergen Motorbåtforenings hjemmeside 


Loggen:

18.06: Internett er oppe igjen i BM havn. Bruk BMF. Samme passord som før.


09.06: Se besøksstatestikken for BMs hjemmeside her .. >> 

30.05: Samleside generalforsamling er lagt under fanen "BM" 
30.05: Møtereferat fra siste styremøtet er nå tilgjengelig via Havneweb .. >>

27.05: Se innom artikkel for bølge og vindvarsel for egen rute.
24.05: Anbefaler å ta en titt innom www.velihavn.no .. >>

20.05: Styret ønsker å fokusere på vaktordningen i BM. Se egen artikkel lenger nede på denne siden, samt egen side som omhandler vakt i menyen under BM Havn. Det har etablert seg en praksis hvor medlemmer i større og større grad kjøper seg fri fra vakt tjenesten. Dette er uheldig og ikke ønskelig. Les mer ..

Sommer og sol!

BM pinsetur 2018
20210428-IMG_4309

Eier av denne flotte bilen er Roald Stig Jørgensen

Roald Stig har sansen for å holde gamle damer i god stand, så da er det som seg hør og bør også en gammel båt i porteføljen: Han eier nemlig en flott plattgatter fra 1968. Den er bygget på Vedholmen i 1968, og har vært i Roalds eie i omslag 18 år. Båten ligger på brygge 2 i BM havn.

Tilbake til den flotte bilen; den har vært i Roald Stigs eie i 51 år! Den har stort sett gått i Bergen og Hordaland. 

Siste aktive tjeneste var som brødbil i Austrheim på 1960 tallet. Roald Stig kjøpte  bilen 1970. Da barna var små ble den brukt på ferieturer til Geiranger, Sogn, Oslo og Sørlandet. 

Tidligere eier Alf Falk som drev Bjørgvin Smørfabrikk og Bergen Fjærfabrikk hadde egen egen norsk sjåfør og tysk mekanikker. 

Bilen hadde opprinnelig reg nr 0-3, men ble etter hvert byttet ut til O-131. 

Bilen brukes idag til festlige anledninger, på høytidsdager og til å kjøre brudepar.    

Foto: Kate Strandenes / Tekst: RuneH./ Publ 21.06.2021


Bestikken er under oppussing.

Toalettene er revet og vannet er stengt av. Bestikkens 1. etasje skal oppgraderes med nye toalett og dusj. Inntil videre må toalettet i Klubbhuset benyttes. Estimert ferdigtid: sugust/september.


Publ/Oppd: 22.06.2021/RuneH.


Bølge- og vindvarsel for egen rute!

Kystverkets bølgevarsel kan du nå tegne egen rute i området fra Øst-Grønland til Kola og fra den Engelske kanal til Nordpolen. 

Bølge- og vinddata hentes fra Meteorologisk institutt og NORCE Coastal and Ocean Systems. 

En annen nyhet er at vi viser sikt og skydekke for enkelte værstasjoner på fyr og flyplasser. 

Se demo i videoen under og test ut selv på: https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/


Demo:

Se https://fb.watch/5JGh3vxakg/ 


Publ: 27.05.2021/RuneH.

Skjermbilde 2021-05-27 kl  09 29 23

Jolleskuret ..  

Skuret skal fikses opp, og vi trenger et tomt jolleskur til det.

Skuret ble tømt på dugnaden 31.05. Joller som ikke er avhentet er satt i midtre skur midlertidig, og så levert til gjenvinning - om de ikke blir fjernet av eier. 

Joller som er i bruk må merkes og kan settes på lagring igjen til høsten. 


Mvh Opplagsjef

Publ/Opdatert 03.06.2021/RuneH.


Lørdag 12.06 var det båtparade som endel av regnbuedagene

Erwin Rapiz Navarro jobber som daglig leder for Skeiv Verden Vest. Han har henvendt seg til båtfolket på vestlandet ifm hjelp til båtparade lørdag 12.06.

Skeiv Verden Vest er en organisasjon som jobber mot diskriminering og ekskludering av LHBTIQ personer med innvandrerbakgrunn i Bergen og omegn. 

Videre jobber de med å gi støtte og rådgivning til medlemmer i organisasjonen. 

I år skal Regnbuedagene i Bergen ha en båtparade, og som en liten organisasjon med medlemmer som ikke har tilgang til båt ønsker de å finne støtte fra personer eller foreninger som kunne hjelpe oss til å delta i paraden. 

Årets Pride handler om internasjonalt solidaritet, og de håper å kunne fått støtte fra dere ved å delta i Pride sin båtparade sammen med dem.

Båt paraden var 12.juni fra kl.11-14 fra Frøviken med endepunkt på USF Verftet. 

Dersom noen trenger mer info så kan Erwin nåes på tlf. 415 91 655 eller på epost erwin@skeivverden.no 


# Link til arrangementet .. >>

# Link til Facebook .. >>


Publisert/oppdatert 14.06 RuneH.

Båtparade lørdag 12.06


Husk å sjekke vesten.

 RS sin "Sjekk vesten-uke" 2021  var 24.-30. mai. 

Årets «Sjekk-vesten-dag» faller på lørdag 29. mai og da blir det mulig å få hjelp til å sjekke redningsvesten din på 8 av våre stasjoner. 

Du kan også enkelt sjekke vesten din selv. Nedenfor kan du se hvordan. Gjennom hele «Sjekk-vesten-uken» (24.-30.mai) vil vi gjennom våre kanaler informere om vest, viktigheten av å sjekke vesten og opplyse om hvordan man selv kan gjøre dette. 

Følg med her eller hold deg oppdatert på våre sosiale medier. #sjekkvesten2021 

Sjekk vesten – vest redder liv!

Les mer .. >

Publ.: 25.05.2021/RuneH


Overvåking av egen båt i BM havn:


De som har installert fjernovervåking av egen båt må ikke benytte BMs internett til dette. 


Har man denne type utstyr i båten må det benyttes eget opplegg for signaloverføring til mobil, etc. 


Styret.


Publ.: 20.05.2021/RuneH


Album .. >>

Takk til alle som delte bilder og opplevelser via vår Facebookgruppe! 

Premiering vil skje ved første sosiale sammenkomst .. :-)Se Båtmagasinets video: Hvordan ta laus fra brygga med vinden i mot:

Se Båtmagasinets video: Hvordan legge til i medvind:


KRANEN ER HAVARERT PGA FEIL BRUK!

Løfteskrevet er demontert, og kranen er kjørt uten vekt i wiren. Følgende av dette er at wiren spoler feil på wiretrommel og blir tilslutt kjørt i stykker. 

Kranen er derfor ute av drift til dette er reparert.

Dette synliggjør nytten av krankurs...

Kranen skal KUN brukes med vekt i wire - i form av løftekrevet. Det er dette kranen er laget for. 

Kranen skal ALDRI brukes uten løfteskrev. Dette fordi winsjen ALLTID MÅ HA ha vekt i wiren når den brukes/spoles.


Publisert 16.05.2021


Kranen skal ALDRI brukes uten løfteskrev.

Wire krøll!

Sånn skal det se ut på wiretrommelen.


Styret ønsker å fokusere på vaktordningen i BM:


Styret oppfordrer alle medlemmer til å gå sine egne vakter. Dersom man må bytte vakt bør man helst bytte med et annet medlem. Styret har sett en økende tendens til at man kjøper seg fri fra vakt tjenesten ved å leie inn eksterne vakt vikarer. Dette er ikke ønskelig. Eksterne vikarer ( ikke medlemmer ) har ofte ikke nøkkel med seg, og kjenner ikke anlegget vårt. Vikarer har ikke samme eierskapet til anlegget vårt som et medlem har.

Vi har nå etablert bryggevis vaktordning. Denne ordningen gjør det også lettere å bytte en vakt fordi man kanskje kjenner bedre de medlemmer som ha plass på samme brygge. 

For de som trenger å bytte vakt er det mulighet for å annonsere ønske om bytte av vakt via BMs Facebook gruppe .. >>  - eller egen side for vaktbytte, her .. >>


Hver sesongstart skal turnusen for bryggene rulleres, slik at medlemmene på en brygge unngår å få vakt på samme tidspunkt som foregående år. 

Alle medlemmer med havneplass plikter å utføre vakt- og dugnadtjeneste. 


Vaktlister for alle bryggene er tilgjengelig på Havneweb under mappen "Dokumenter", og kan evt søkes opp under «Tags» (søkeord) - Vaktliste. 

Lister vil også bli distribuert til hvert medlem bryggevis, og kopier vil bli hengt opp i oppslagstavle på klubbhuset, samt vaktrommet. 


Les mer om BMs vaktordning her .. >>

Har du spørsmål om BMs vaktordning? Ta kontakt med Havnesjefen .. >>


Styret 20.05.2021 

Alle vakter skal bære refleksvest


Ved oppsett skal båtens kjøl ALLTID hvile på klosser!


Ved oppsett på kai (og i naust) skal båtens kjøl ALLTID hvile på klosser. Båten skal ALDRI henge(!) på støttebukkene. 

De er kun til for å støtte båten slik at den ikke velter over på siden. Det er derfor viktig å påse at båten er tilnærmet i vater før støttebukkene settes inntil båten på begge sider. 


Det er observert båter på kai hengende i sidebukkene uten kjøl på klosser. Dette er livsfarlig og strengt forbudt. Knekker en sidebukk, eller en bil kommer borti sidebukken når man arbeider under båten - kan man få båten over seg, med påfølgende potensielt store personskader. 


Opplagsjef 16.05.2021


Nye regler om fartsgrenser på sjøen: 

Ny forskrift om fartsgrenser på sjøen trer i kraft 15. mai 2021. Det vil blant annet være maksimalt 5 knop 50 meter fra folk som bader eller bademerkebøyer. Det er kommunene som fastsetter fartsgrenser for fritidsfartøy.

- Bruk av fritidsfartøy gir stor glede for mange, særlig nå som sommeren nærmer seg. Det er viktig å minne om at det også på sjøen er fartsgrenser som må overholdes, slik at det er trygt for alle å ferdes på sjøen. Jeg vil oppfordre alle til å laste ned Båtfart, som er en app utviklet av Kystverket, og som er et godt hjelpemiddel for å holde oversikt over hvilke fartsgrenser som gjelder hvor, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les mer .. >>

Publ. 04.05.2021/RuneH.

Ny båt?

Har du skiftet båt, må du melde fra til havnesjefen. Les mere om hvilke regler som gjelder ved båtskifte i Meld fra her..havnereglementet..Lading av el-bil:

Det er ikke tillatt å lade el-biler i BM havn. Havnen har ikke godkjente strømuttak for lading av el-biler. Strømforbruk ved lading av el-biler belastes felles strømregning, noe som ikke er tillatt.


Oppdatert: 18.05.2021/RuneH.

Det jobbes med å forby vannscootere i Nordåsvannet

Forslag om å innføre totalforbud for vannskuter på Nordåsvannet:

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 16.12.2020 sak 388/20 og fattet følgende vedtak: 

1. Bystyret stiller seg bak ønsket om å innføre forbud mot vannscooter i Nordåsvannet, og ber Byrådet å arbeide med å innføre en forskrift som gjør dette mulig. 

2. Bystyret ber om at det også vert vurdert forbod mot vannskuter i Puddefjorden, Eidsvågen, ved Eidsvågneset og i nærleiken av offentlege badeplassar.


Slik undertegnede oppfatter dette vedtaket skal det jobbes med å innføre en forskrift som gjør det mulig å forby vannscooterkjøring i spesifikt områder. Så her er det bare å smøre seg med tålmodighet, og se hva som skjer.


Les hele saken fra Bergen Kommune her .. >>

Baatsans omtalte saken 17.12.2020 .. >>


18.05.2021/Rune H.


Bjørn Ofte er en båtsmann med lang erfaring, både som kaptein på egen båt, men også i sitt arbeid som besiktigelsesmann for KNBF. 

På siste medlemsmøte med fysisk frammøte (2019) holdt han et innlegg med tema "sikkerhet i båt". 

Se underlaget til foredraget her:

Bjørn Ofte: Sikkerhet i båt .. >>


Publ/oppd: 16.05.2021/RuneH.

Bjørn Ofte holder foredrag:

Se de 10 mest populære havnene på vestlandet, kåret av Båtsans.no .. >>


Går du å tenker på at det er på tide å kjøpe ny båt?

Da sitter du nok med en god del spørsmål. For å gjøre det lettere for deg, har Redningsselskapet laget en grei oversikt over noen av tingene du bør tenke på før du går til innkjøp av båt.


Les tipsene fra Redningsselskapet her .. >>

båtpuss PÅSKE-2-fxicll

Medlemsmøte 24.03 kl 19:00

I disse korona tider må vi samles på annen måte enn i Bestikken.

Vi ønsket derfor å prøve et digitalt medlemsmøte denne gangen, ved hjelp av Zoom.

Agendaen var at etatssjefer orienterer fra sine etater, og medlemmer stilte spørsmål.

Møtet åpnet kl 18:00 - slik at man fikk god tid til å teste og å komme seg på nett.

Man fulgte en link for å komme til møtet. Møtet åpnet kl 18:00, slik at man kunne teste litt, og være klar til kl 19:00. 


24.03 kl 19:00 gikk vi live, og 35 medlemmer deltok i zoom møtet. Dette ble en suksess :-)

Les referatet her .. >>


Publisert/Oppd. 26.03 / RuneH

35 medlemmer på digitalt medlemsmøte!


LOGG ( eldre saker):


23.03.2021: Dieseltanken er tømt, rengjort og trykktestet. 

Det er nå ca. fem år siden vi hadde kontroll av dieselanlegget sist. Kontrollen innebærer tømming av tank, rengjøring og trykktesting. Dieselen som er på tanken blir tømt med sugebil og fylt tilbake til tank etter arbeidet. Tanken vår er på 12m3. Alle tanker på over 10m3 kommer inn under Tankforskriften. Vi er derfor pliktig til å utføre dette vedlikeholdet jevnlig.


23.02.2021: Etter generalforsamling 2020 har BM fått nytt styre. Ny formann er Bård Tore Norheim. Avtroppende formann Kjell Matre har skrevet noen ord i anledningen hans avgang som formann .. >>


23.02.2021: Påtroppende formann Bård Tore Norheim har også skrevet noen ord: Les hva han skriver her .. >>


14.02.2021: Les alt om BMs 107. generalforsamling, her .. >>


25.08.2020: Med B/B Thea til Nord NorgeI Båtmagasinet nr 9 - 2020 er det en stor fotoreportasje fra turen B/B Thea med Tommy og Heidi gjorde til Nord Norge i sommer. 

Se bilder fra turen her .. >>


# Havnereglementet oppdatert pr januar 2021.


19.01.2021: Les om hardhausene i NM her .. >>


BM havn. Foto: Rune H.


webmaster: rune.haugseng@icloud.com 


Powered by SmugMug Owner Log In