Dugnad:


Alle bryggene arrangerer gjevnlig dugnad. 

 Se BMs kalender for når det arrangeres dugnader. 

 Lurer du på noe, snakk med din bryggesjef, eller noen i styret. 

Det er viktig å følge med på WEB og SMS. Det er der innkalling til dugnad skjer. 

Aktiviteten foregår oftest utendørs, så kle deg etter været og husk godt fottøy (støvler). 

Ta gjerne med deg småverktøy, som skrujern, tommestokk, hammer, sag, etc. 

Dersom du mot formodning ikke kan møte på dugnad, og ikke kan stille stedfortreder (ektefelle, voksne barn, etc.), skal nytt dugnadstidspunkt avtales med dugnadsansvarlig. 

Uteblivelse vil medføre gebyr etter gjeldende regler. Gjentatte uteblivelser vil medføre advarsler og påtale fra styret. 

Ved dugnad må du sørge for å bli registrert hos dugnadsansvarlig. 

 Sjekk BM kalenderen for dugnad som gjelder din brygge .. 

Dugnadsansvarlige er bryggesjefene .. >>


Vaktlister:


Innkalling til vakt sendes pr e-post og post. 

 Vi oppfordrer alle til å sjekke e-posten sin, og eventuelt legge inn som "klarert" avsender i e-post programmet sitt. 

Dersom vaktdato ikke passer er man selv ansvarlig for å bytte vakt. 

 Snakk med andre medlemmer, eller heng opp lapp dersom man vil bytte vakt. 


Vaktliste ansvarlig: Havnesjef .. >>


Skjermbilde 2020-12-22 kl  10 29 35
Powered by SmugMug Owner Log In