Nødlensepumpen er plassert rett under trappa til vaktrommet. 


Det foretaes gjennomgang og opplæring hver vår på dette utstyret. Ta kontakt med vedlikeholdsjef for mer informasjon.